Dịch vụ

Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp

Thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng và thay đổi to lớn về công nghệ, ứng dụng mới. Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp của mỗi cá nhân và tập đoàn lớn luôn không nằm ngoài xu thế đó. Những ý tưởng vượt trước thời gian luôn có cơ hội phát triển và thương mại hóa cao. Khởi nghiệp trở thành một trong các phương thức hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh.

Tại QAGLAW, Luật sư của Chúng tôi kết hợp người trẻ và những trải nghiệm của các Cố vấn Cấp cao luôn mang đến khả năng tư vấn hiện thực hóa Ý tưởng kinh doanh và Khởi nghiệp.

  • Phát triển giải pháp kinh doanh trên nền tảng các ý tưởng, đề xuất từ khách hàng
  • Sáng tạo các ý tưởng kinh doanh mới và thúc đẩy hoàn thiện các ý tưởng này được ứng dụng trở thành các giải pháp thị trường, kinh doanh hoàn thiện,…
  • Hỗ trợ sáng tạo và phát triển ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp
  • Kết nối Nhà đầu tư Ý tưởng kinh doanh hiệu quả tiềm năng
  • Tư vấn và hỗ trợ Khởi nghiệp với các giải pháp pháp lý, tài chính, truyền thông và thị trường
  • Tư vấn các chính sách, quản trị; pháp lý phát triển Ý tưởng kinh doanh và Khởi nghiệp

QAGLAW đã tham gia tư vấn, hỗ trợ ý tưởng kinh doanh và Khởi nghiệp mang lại hiệu quả tối ưu. Chúng tôi được đánh giá với các giải pháp thực tế và khả thi trong quá trình triển khai từ Khách hàng, đối tác.

Khách hàng của Chúng tôi đã hài lòng khi sử dụng giải pháp và dịch vụ Khởi nghiệp và phát triển Ý tưởng kinh doanh như LEMIA, IQ SCHOOL, DODUNG CLASS, JUPITER,… và nhiều Khách hàng thường xuyên khác,…

___ QAGLAW ___

Dịch vụ Related