Dịch vụ

Tư Vấn Luật Tranh Chấp Trong Kinh Doanh

Tranh chấp trong kinh doanh xuất phát từ sự bất cân xứng về lợi ích, quyền và trách nhiệm của các bên.

Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam cung cấp Dịch vụ và Tư vấn Luật trong các tranh chấp trong kinh doanh với những nhóm dịch vụ cơ bản như:

  • Đánh giá các khía cạnh pháp lý, rủi ro tranh chấp tiềm ẩn hoặc đang tranh chấp
  • Tư vấn Luật và giải pháp giải quyết tranh chấp
  • Thiết lập các kênh quan hệ giảm thiểu, giải quyết tranh chấp hiệu quả, tối ưu
  • Chuẩn bị hồ sơ, văn bản trước, trong và sau quá trình tranh chấp, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
  • Đại diện pháp lý cho Khách hàng, đối tác xử lý khủng hoảng, tranh chấp trong kinh doanh
  • Dịch vụ thủ tục hành chính, tư pháp, tố tụng liên quan đến tranh chấp, giải quyết tranh chấp, thi hành án trong tranh chấp kinh doanh

Luật sư QAGLAW đã tham gia tư vấn, đại diện và cung cấp giải pháp khả thi đầy hiệu quả trong các tranh chấp kinh doanh thương mại, đầu tư. Chúng tôi đã nhận được ý kiến đánh giá hài lòng tốt về dịch vụ từ Khách hàng, đối tác.

Khách hàng của Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ như QTE, 568, DTK VIỆT NAM JSC, IPC, DAICOVINA, MTPAINT, HUNG PHAT,… và nhiều Khách hàng thường xuyên khác,…

___ QAGLAW ___

Dịch vụ Related