Chuyên Mục Khác

Tư Vấn Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Khách Hàng

Khách hàng, Đương sự là một bên trong tranh chấp, bất đồng hoặc thiệt hại,… trong phần lớn các vụ việc luôn cần ý kiến pháp lý từ Luật sư và khả năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp bởi Luật sư.

Luật sư Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam Tư vấn, cung cấp Dịch vụ Luật bảo vệ quyền lợi Khách hàng, Đương sự với các dịch vụ cơ bản như:

  • Tư vấn, đánh giá các khía cạnh pháp lý, rủi ro nhằm bảo vệ quyền lợi Khách hàng
  • Cung cấp các giải pháp pháp lý, định hướng giải quyết tranh chấp, hạn chế bởi thể chế, pháp luật liên quan đến Khách hàng
  • Thiết lập kênh quan hệ giảm thiểu, hạn chế tranh chấp, khủng hoảng hiệu quả, tối ưu bảo vệ quyền lợi Khách hàng
  • Phát hành văn bản pháp lý Luật sư
  • Đại diện pháp lý cho Khách hàng, đối tác trước tổ chức, cá nhân bảo vệ lợi ích Khách hàng
  • Bảo vệ trực tiếp quyền, lợi ích Khách hàng trước cá nhân, tổ chức tranh chấp hoặc xâm hại đến lợi ích của Khách hàng
  • Bảo vệ quyền, lợi ích Khách hàng trước cơ quan quản lý Nhà nước trong các giao dịch, thủ tục hành chính, tư pháp
  • Cung cấp Dịch vụ thủ tục hành chính, tư pháp, tố tụng liên quan Khách hàng được tư vấn, bảo vệ

QAGLAW và Luật sư của Chúng tôi đã tham gia tư vấn, đại diện và cung cấp dịch vụ hiệu quả cao trong các vụ việc tư vấn; trong các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, đầu tư. Chúng tôi đã nhận được ý kiến đánh giá giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch, phòng ngừa khủng hoảng hệ thống và bảo vệ hữu hiệu quyền lợi Khách hàng, đối tác. Trong phần lớn các vụ việc, với sự tham gia của Luật sư QAGLAW, Khách hàng của chúng tôi đã có ưu thế và bảo vệ được quyền lợi hợp pháp trong các tranh chấp.

Các Khách hàng tiêu biểu của Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ Tư vấn bảo vệ quyền lợi Khách hàng như RTCCD,  CIV MOTORINVEST, VNN PUPLISHING, HIEP THANH, DAICOVINA, HOAN MY, SHB,… và nhiều Khách hàng tổ chức, cá nhân khác,…

___ QAGLAW ___