Dịch vụ

Tư Vấn & Dịch Vụ Luật Bất Động Sản Xây dựng

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển; Bất động sản và Xây dựng là hai nhóm trong số ít các lĩnh vực có tốc độ phát triển cao và chiếm quy mô lớn nhất các nguồn lực đầu tư.

QAGLAW đã Tư Vấn & cung cấp Dịch Vụ Luật Bất Động Sản, Xây dựng đến Khách hàng từ các vụ việc đơn lẻ cho đến các quy trình có tính hệ thống cho toàn bộ hoạt động,… Chúng tôi đã tư vấn đến Khách hàng:

  • Rà soát và đánh giá các hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng, đầu tư căn hộ, dự án, vốn
  • Soạn thảo hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng, đầu tư căn hộ, dự án, vốn
  • Thiết lập hệ thống khung pháp lý trong hoạt động đầu tư, phát triển bất động sản xây dựng nhằm triển khai đầu tư, kinh doanh
  • Tư vấn và đánh giá các rủi ro pháp lý, đầu tư, liên kết, hợp tác liên quan đến bất động sản, xây dựng
  • Đại diện xử lý khủng hoảng, tranh chấp, tố tụng liên quan đến bất động sản và xây dựng
  • Thẩm tra pháp lý đối tác liên kết, hợp tác phát triển bất động sản, xây dựng,…

QAGLAW đã nhận được sự tin tưởng và đáng giá cao của các Khách hàng đối tác trong quá trình tư vấn cung cấp dịch vụ Luật về Bất động sản và Xây dựng. Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Chúng tôi như BP SOLAR, HẢI PHÁT, ICON 4, MUANHACHUNG.VN, ALEX, PVSH-CM, PVL,…. và nhiều Khách hàng thường xuyên khác,…

___ QAGLAW ___

Dịch vụ Related