Dịch vụ

Dịch Vụ Luật Tư Vấn Chuyển Nhượng Vốn & Đầu Tư

Chuyển nhượng vốn và đầu tư là hoạt động thường xuyên của Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế. Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam Tư vấn Luật liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn và đầu tư với những dịch vụ cơ bản như:

  • Góp vốn, cam kết góp vốn, chuyển nhượng vốn, rút vốn, thoái vốn trong Doanh nghiệp, tổ chức
  • Đầu tư thông qua nhận chuyển nhượng, nhượng quyền, phát triển hệ thống kinh doanh
  • Đầu tư thông qua phát triển dự án
  • Đánh giá các khía cạnh pháp lý chuyển nhượng vốn, góp vốn, đầu tư vốn, nhượng quyền kinh doanh
  • Đàm phán trong hoạt động chuyển nhượng vốn, đầu tư
  • Dự thảo, soạn thảo hồ sơ pháp lý chuyển nhượng, đầu tư; các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên danh
  • Tư vấn các khía cạnh pháp lý chuyển nhượng vốn và đầu tư kinh doanh
  • Dịch vụ thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng, góp vốn, nhượng quyền đầu tư kinh doanh

QAGLAW đã tham gia tư vấn và cung cấp giải pháp pháp lý sáng tạo, hiệu quả và tối ưu trong giao dịch về chuyển nhượng vốn và đầu tư của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Một số Khách hàng của Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ như TMC CORP, PVL, HẢI PHÁT, VMC, TS JSC, HÃNG PHIM ĐÔNG Á, TGI, RM, AGOOD, SAO BẮC VIỆT, FBT,… và nhiều Khách hàng khác,…

___ QAGLAW ___