Dịch vụ

Dịch Vụ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Nhãn hiệu, Bản quyền tác giả, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Bí mật kinh doanh,… là các đối tượng Sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo vệ.

Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam Tư vấn và cung cấp đầy đủ Dịch vụ liên quan đến Sở hữu trí tuệ  bao gồm đăng ký, duy trì hiệu lực, thương mại hóa, xử lý vi phạm, khiếu nại,…. Liên quan đến các đối tượng thuộc quyền Sở hữu trí tuệ

QAGLAW đã cung cấp các dịch vụ Sở hữu trí tuệ cơ bản như:

  • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa, Bản quyền tác giả, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng Công nghiệp
  • Nhượng quyền thương mại, Lixăng
  • Tìm kiếm giới thiệu đối tác chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng
  • Chuyển giao công nghệ gắn với quyền Sở hữu trí tuệ
  • Xử lý vi phạm, xâm phạm đối tượng Sở hữu Công nghiệp, Bản quyền tác giả
  • Khiếu nại, khởi kiện vụ việc hành vi xâm phạm; yêu cầu bồi thường thiệt hại

Quyền Sở hữu trí tuệ là tài sản gắn liền với Doanh nghiệp; tạo dựng và phát triển quyền Sở hữu trí tuệ là quá trình lâu dài, chi phí lớn, rủi ro cao nhưng dễ bị xâm phạm. QAGLAW đã tư vấn một cách có hệ thống, xác lập quyền, khai thác tối ưu giá trị thương mại, bảo vệ chống xâm phạm; yêu cầu bồi thường thiệt hại,…

Chúng tôi nhận được sự tin tưởng giao phó từ Khách hàng, đối tác với dịch vụ Luật Sở hữu trí tuệ.

Khách hàng của Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ như BP SOLAR. GWIN, MHM, MT, TARIC, DAICOVINA, VIETDUCT, 3D AIRTECH, ALEX, BACVIET,… và nhiều Khách hàng thường xuyên khác,…

___ QAGLAW ___