Dịch vụ

Dịch Vụ Luật Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

QAGLAW tập trung phát triển và cung cấp các giải pháp, dịch vụ Luật cho Doanh nghiệp, Kinh doanh thông qua hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, gói dịch vụ chuyên biệt cho Doanh nghiệp và Kinh doanh.

Chúng tôi đã giới thiệu và cung cấp dịch vụ Luật cho Doanh nghiệp và Kinh doanh cơ bản dành cho Khách hàng như:

  • Tư vấn phát triển Ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp
  • Tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký, thành lập, chuyển đổi, bán, cho thuê, tái cơ cấu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản,… đối với Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
  • Tư vấn Luật nội bộ thường xuyên dành riêng cho Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh; cá nhân kinh doanh, đầu tư
  • Giới thiệu đối tác hợp tác, đối tác đầu tư
  • Tư vấn tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
  • Cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình/mô hình hoạt động và tái cấu trúc
  • Đại diện pháp lý trong các tranh chấp kinh doanh dân sự, thương mại, kinh tế
  • Tư vấn Luật thường xuyên

Với các ý kiến pháp lý của Luật sư tin cậy; phòng ngừa, hạn chế rủi ro; Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam đã cung cấp giải pháp rộng khắp cho Khách hàng từ cá nhân, Doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các Tổng Công ty, Tập đoàn. Một số Khách hàng tiêu biểu như DAICOVINA, VIETDUCT, 3D AIRTECH, ALEX, PICO, TOPCARE, VIETNAMNET, PEEC 1,… và nhiều Khách hàng khác.

___ QAGLAW ___

Dịch vụ Related