Dịch vụ

Đại Diện Pháp Lý

Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam đã Tư vấn và cung cấp Dịch vụ đại diện Pháp lý cho Khách hàng thường xuyên. Thông qua ủy nhiệm từ Khách hàng, Luật sư QAGLAW đã đại diện Khách hàng giao dịch với cá nhân, tổ chức hữu quan. Xử lý các sự kiện khủng hoảng pháp lý, truyền thông, báo chí, Khách hàng; thanh kiểm tra từ cơ quan quản lý.

QAGLAW đã Tư vấn, cung cấp Dịch vụ Đại diện Pháp lý với nhóm các dịch vụ cơ bản như:

  • Đại diện cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp thực hiện giao dịch với cá nhân, tổ chức hữu quan
  • Tư vấn, đánh giá rủi ro pháp lý vụ việc đại diện
  • Cung cấp các giải pháp pháp lý, định hướng giải quyết tranh chấp, khủng hoảng bởi thể chế, pháp luật, Khách hàng; thanh kiểm tra từ cơ quan quản lý
  • Phát hành văn bản pháp lý Luật sư
  • Cung cấp Dịch vụ thủ tục hành chính, tư pháp, tố tụng trong việc đại diện pháp lý Khách hàng
  • Tư vấn kênh tương tác hợp tác trong đại diện pháp lý cho Khách hàng

Luật sư của QAGLAW đã tham gia tư vấn, đại diện và cung cấp dịch vụ đại diện Pháp lý trong các vụ việc chuyên sâu về quan hệ giữa các bên trong hợp tác đầu tư, tranh chấp về vốn, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, nhượng quyền, sở hữu trí tuệ, thu hồi vốn, thu hồi tài sản,….

Chúng tôi đã nhận được ý kiến từ Khách hàng đánh giá về khả năng am hiểu, vận dụng pháp luật sâu sắc, giải pháp có tính khả thi và thực thi cao.

Các Khách hàng tiêu biểu của Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ Đại diện Pháp lý như SAO MỘC JSC, DODUNG CLASS, HỒNG KHANH Co,Ltd, HANH YEN Co,Ltd, SAO BẮC VIỆT, IQ SCHOOL, A0 TECH, DAICOVINA,… và nhiều Khách hàng là các tổ chức, cá nhân khác,…

___ QAGLAW ___

Dịch vụ Related