Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp

07/01/2018 Quản Trị

Thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng và thay đổi to lớn về công nghệ, ứng dụng mới. Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp của mỗi cá nhân và tập đoàn lớn luôn không nằm ngoài xu thế đó. Những ý tưởng vượt trước thời gian luôn có cơ hội phát […]