Đại Diện Pháp Lý

07/01/2018 Quản Trị

Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam đã Tư vấn và cung cấp Dịch vụ đại diện Pháp lý cho Khách hàng thường xuyên. Thông qua ủy nhiệm từ Khách hàng, Luật sư QAGLAW đã đại diện Khách hàng giao dịch với cá nhân, tổ chức hữu quan. Xử lý các sự kiện khủng hoảng […]

Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp

07/01/2018 Quản Trị

Thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng và thay đổi to lớn về công nghệ, ứng dụng mới. Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp của mỗi cá nhân và tập đoàn lớn luôn không nằm ngoài xu thế đó. Những ý tưởng vượt trước thời gian luôn có cơ hội phát […]

Tư Vấn Luật Tranh Chấp Trong Kinh Doanh

07/01/2018 Quản Trị

Tranh chấp trong kinh doanh xuất phát từ sự bất cân xứng về lợi ích, quyền và trách nhiệm của các bên. Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam cung cấp Dịch vụ và Tư vấn Luật trong các tranh chấp trong kinh doanh với những nhóm dịch vụ cơ bản như: Đánh giá các […]

Dịch Vụ Luật Tư Vấn Chuyển Nhượng Vốn & Đầu Tư

07/01/2018 Quản Trị

Chuyển nhượng vốn và đầu tư là hoạt động thường xuyên của Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế. Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam Tư vấn Luật liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn và đầu tư với những dịch vụ cơ bản như: Góp vốn, cam kết góp vốn, chuyển nhượng vốn, […]

Tư Vấn & Dịch Vụ Luật Bất Động Sản Xây dựng

07/01/2018 Quản Trị

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển; Bất động sản và Xây dựng là hai nhóm trong số ít các lĩnh vực có tốc độ phát triển cao và chiếm quy mô lớn nhất các nguồn lực đầu tư. QAGLAW đã Tư Vấn & cung cấp Dịch Vụ Luật Bất Động Sản, Xây […]

Dịch Vụ Luật Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

07/01/2018 Quản Trị

QAGLAW tập trung phát triển và cung cấp các giải pháp, dịch vụ Luật cho Doanh nghiệp, Kinh doanh thông qua hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, gói dịch vụ chuyên biệt cho Doanh nghiệp và Kinh doanh. Chúng tôi đã giới thiệu và cung cấp dịch vụ Luật cho Doanh nghiệp và Kinh doanh […]