TIN TỨC

Chào mừng ra mắt giao diện mới website Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam

( QAGLAW ) – Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam chính thức giới thiệu giao diện website mới. Trong thế giới đa truyền thông, website là một phương tiện kết nối, tương tác rộng mở với Khách hàng và đối tác, Chúng tôi tập trung phát triển các dịch vụ chuyên sâu giúp Khách hàng dễ dàng cập nhật các giải pháp Luật từ QAGLAW.

QAGLAW – một thành viên thuộc Tập đoàn Toàn cầu QAG – QAGgroup được áp dụng những chuẩn mực nhận diện và thương hiệu hệ thống cốt lõi. Qua đó định vị hình ảnh, dịch vụ đối với Khách hàng hiệu quả tối ưu.

Trong nhóm các tư vấn và dịch vụ Luật QAGLAW đang cung cấp, Chúng tôi đã thúc đẩy và thực sự chuyên sâu trong các lĩnh vực

  • Tư vấn và Dịch vụ Luật Kinh doanh Thương mại,
  • Tư vấn Luật trong Giao dịch Kinh doanh và Đầu tư,
  • Tư vấn Đại diện pháp lý Tranh chấp và Giao dịch Dân sự,

Hân hạnh giới thiệu và chính thức ra mắt giao diện website mới.

___ QAGLAW ___