Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Chào mừng ra mắt giao diện mới website Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam

07/01/2018 Quản Trị

( QAGLAW ) – Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam chính thức giới thiệu giao diện website mới. Trong thế giới đa truyền thông, website là một phương tiện kết nối, tương tác rộng mở với Khách hàng và đối tác, Chúng tôi tập trung phát triển các dịch vụ chuyên sâu giúp Khách […]

Tư Vấn Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Khách Hàng

07/01/2018 Quản Trị

Khách hàng, Đương sự là một bên trong tranh chấp, bất đồng hoặc thiệt hại,… trong phần lớn các vụ việc luôn cần ý kiến pháp lý từ Luật sư và khả năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp bởi Luật sư. Luật sư Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam Tư vấn, cung cấp […]

Đại Diện Pháp Lý

07/01/2018 Quản Trị

Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam đã Tư vấn và cung cấp Dịch vụ đại diện Pháp lý cho Khách hàng thường xuyên. Thông qua ủy nhiệm từ Khách hàng, Luật sư QAGLAW đã đại diện Khách hàng giao dịch với cá nhân, tổ chức hữu quan. Xử lý các sự kiện khủng hoảng […]

Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp

07/01/2018 Quản Trị

Thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng và thay đổi to lớn về công nghệ, ứng dụng mới. Ý tưởng Kinh doanh và Khởi nghiệp của mỗi cá nhân và tập đoàn lớn luôn không nằm ngoài xu thế đó. Những ý tưởng vượt trước thời gian luôn có cơ hội phát […]

Tư Vấn Luật Tranh Chấp Trong Kinh Doanh

07/01/2018 Quản Trị

Tranh chấp trong kinh doanh xuất phát từ sự bất cân xứng về lợi ích, quyền và trách nhiệm của các bên. Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam cung cấp Dịch vụ và Tư vấn Luật trong các tranh chấp trong kinh doanh với những nhóm dịch vụ cơ bản như: Đánh giá các […]